Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

NrNazwaPodstawa prawna
1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2021 r.
 
Podstawa prawna:
– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021 r.
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
3.Ferie zimowe17 – 30 stycznia 2022 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
24 stycznia – 6 lutego 2022 r.  
Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
 
Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
14 – 27 lutego 2022 r. 
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
Podstawa prawna
:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
4.Wiosenna przerwa świąteczna14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
5.Egzamin ósmoklasistyUstalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00
1. język polski – 13 czerwca 2022 r.– godz. 9:00 2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. godz. 9:00 3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2021 r. godz. 9:00 Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach24 czerwca 2022 r.
 
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
7.Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dodatkowe dni wolne w roku szkolny 2021/2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

  • 12. 11. 2021 r. (piątek) – dzień po Święcie 11 Listopada
  • 07. 01. 2022 r. (piątek) – dzień po Święcie Trzech Króli
  • 04. 03. 2022 r. (piątek) – Rekolekcje Wielkopostne
  • 02. 05. 2022 r. (poniedziałek) – Weekend Majowy
  • 24. 05. 2022 r. (wtorek) – Egzamin Ósmoklasisty – język polski
  • 25. 05. 2022 r. (środa) – Egzamin Ósmoklasisty – matematyka
  • 26. 05. 2022 r. (czwartek) – Egzamin Ósmoklasisty – język angielski
  • 17. 06. 2022 r. (piątek) – dzień po święcie Bożego Ciała

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl