Historia

O naszej Szkole słów kilka…

Budowę szkoły rozpoczęto w 1910 r. z inicjatywy ówczesnego sołtysa wsi. Szkoła liczyła wówczas dwie sale lekcyjne.

Po II wojnie dobudowano prawe skrzydło oraz piętro, gdzie znajdowały się mieszkania służbowe dla nauczycieli.

W 1993 r. oddano do użytku sanitariaty wybudowane w czynie społecznym przez mieszkańców wsi. W rok później przeprowadzono remont dachu.

W 2011 roku odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w Niskowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Niskowej. Na jubileusz ten zostali zaproszeni m.in. absolwenci Szkoły, którzy wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

Od 2012 roku Szkoła Podstawowa w Niskowej działa jako niepubliczna placówka, w której dzieci pobierają darmową naukę. Została bowiem przejęta przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niskowa.W jego skład weszli rodzice uczniów oraz mieszkańcy wsi, którzy od początku bezinteresownie włączyli się w prace związane z utworzeniem nowej niepublicznej szkoły. Przeprowadzono również niezbędne prace remontowe budynku, w którym znajdowała się gminna placówka. W czasie wakacji, dzięki rodzicom i sponsorom, Stowarzyszenie we własnym zakresie wykonało: malowanie ścian, ułożenie podłóg, wykonanie wylewki, modernizację kotłowni, wymianę oświetlenia i inne drobne prace.

Obecnie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niskowej uczęszcza 61 dzieci.

Szkoła oferuje:

 • możliwość rozwoju zainteresowań w ramach:
  • koła języka polskiego
  • koła matematycznego
  • koła języka angielskiego
  • koła sportowego
 • możliwość pomocy innym poprzez pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu
 • wycieczki edukacyjne
 • opiekę pielęgniarki, logopedy
 • świetlicę szkolną
 • pracownię komputerową z dostępem do internetu
 • dobrze wyposażoną bibliotekę
 • salę gimnastyczną
 • boisko szkolne
 • plac zabaw

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl