Oświadczenie-potwierdzające-obecność-ucznia-na-zajęciach

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl