Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niskowa

Zarząd stowarzyszenia

  • PREZES – Pan Andrzej Gołąb
  • WICEPREZES – Pani Maria Migacz
  • SEKRETARZ – Pani Kinga Zaryczny
  • CZŁONKOWIE – Pani Iwona Pasiut, Pan Czesław Oleś

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl