Rada rodziców

  • PRZEWODNICZĄCA: Pani Izabela Janczyk – Łachacz
  • ZASTĘPCA: Pani Anna Jojczyk
  • SKARBNIK: Pani Barbara Leśniak

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl