Rada rodziców

Pani Izabela Janczyk – Łachacz – Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Anna Plewa – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Pani Anna Mółka – Bocheńska – Sekretarz Rady Rodziców

Pani Barbara Leśniak – Skarbnik Rady Rodziców

Pani Edyta Grzybowska – Członek Rady Rodziców

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl